Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia

Zarządzenia dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych

Rok 2022
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2022
2022-01-03
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.1.2022.pdf (41,07KB)
2. BOSS.021.2.2022
2022-01-03
ustalenia planu urlopów na 2022 rok PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.2.2022.pdf (44,45KB)
3. BOSS.021.3.2022
2022-01-03
wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2022r. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.3.2022.pdf (63,04KB)
4. BOSS.021.4.2022
2022-03-11
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej  PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.4.2022.pdf (115,07KB)
5. BOSS.021.5.2022
2022-08-19
Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.5.2022.pdf (61,64KB)
6. BOSS.021.6.2022
2022-08-25
ustalenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.6.2022.pdf (101,32KB)
7. BOSS.021.7.2022
2022-08-26
powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.7.2022.pdf (36,83KB)
8. BOSS.021.8.2022
2022-09-01
zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej i napojów oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami czystości PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.8.2022.pdf (91,65KB)

 

Rok 2021
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2021
2021-01-04
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.1.2021.pdf (35,27KB)
2. BOSS.021.2.2021
2021-01-04
ustalenia planu urlopów na 2021 rok PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.2.2021.pdf (38,26KB)
3. BOSS.021.3.2021
2021-01-12
wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2021r. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.3.2021.pdf (55,19KB)
4. BOSS.021.4.2021
2021-06-01
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.4.2021.pdf (61,21KB)
5. BOSS.021.5.2021
2021-06-01
powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku
ruchomego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.5.2021.pdf (78,42KB)
6. BOSS.021.6.2021
2021-08-30
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.6.2021.pdf (64,47KB)
7. BOSS.021.7.2021
2021-12-20
ustalenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Obsługi Szkół
Samorządowych w Białej
PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.7.2021.pdf (72,27KB)

 

Rok 2020
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2020
2020-01-02
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.1.2020.pdf (41,31KB)
2. BOSS.021.2.2020
2020-01-02
ustalenia planu urlopów na 2020 rok PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.2.2020.pdf (44,16KB)
3. BOSS.021.3.2020
2020-05-04
wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu  „ Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.3.2020.pdf (67,43KB)
4. BOSS.021.4.2020
2020-12-22
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej o wartości poniżej 130 000 złotych PDFZARZĄDZENIE NR BOSS.021.4.2020.pdf (62,72KB)

 

Rok 2019
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2019
2019-01-02
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.1.2019.pdf (137,26KB)
2. BOSS.021.2.2019
2019-01-02
ustalenia planu urlopów na 2019 rok PDFZarządzenie NR BOSS.021.2.2019.pdf (277,30KB)
3. BOSS.021.3.2019
2019-05-21
ustalenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.3.2019.pdf (197,10KB)
4. BOSS.021.4.2019
2019-06-05
zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.4.2019.pdf (202,22KB)
5. BOSS.021.5.2019
2019-06-05
wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.5.2019.pdf (1,09MB)
6. BOSS.021.6.2019
2019-06-05
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.6.2019.pdf (147,13KB)
7. BOSS.021.7.2019
2019-09-05
powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.7.2019.pdf (469,60KB)

 

Rok 2018
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2018
2018-01-02
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.01.2018.pdf (190,88KB)
2. BOSS.021.2.2018
2018-01-02
ustalenia planu urlopów na 2018 rok PDFZarządzenie NR BOSS.021.02.2018.pdf (420,92KB)
3. BOSS.021.3.2018
2018-01-02
ustalenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.03.2018.pdf (302,83KB)
4. BOSS.021.4.2018
2018-01-02
zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.04.2018.pdf (200,71KB)
5. BOSS.021.5.2018
2018-01-02
ustalenia zasad rachunkowości w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.5.2018.pdf (210,33KB)
6. BOSS.021.6.2018
2018-01-02

ustalenia zasad rachunkowości w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie BOSS.021.6.2018.pdf (212,08KB)
7. BOSS.021.7.2018
2018-01-02
ustalenia zasad rachunkowości w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.7.2018.pdf (208,51KB)
8. BOSS.021.8.2018
2018-01-02
wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej PDFZarządzenie BOSS.021.8.2018.pdf (191,53KB)
9. BOSS.021.9.2018
2018-03-26
wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie BOSS.021.9.2018.pdf (373,68KB)
10. BOSS.021.10.2018
2018-03-26
wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie BOSS.021.10.2018.pdf (372,64KB)
11. BOSS.021.11.2018
2018-03-26
wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie BOSS.021.11.2018.pdf (373,65KB)
12. BOSS.021.12.2018
2018-03-26
wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie BOSS.021.12.2018.pdf (371,65KB)
13. BOSS.021.13.2018
2018-03-26
powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych  PDFZarządzenie BOSS.021.13.2018.pdf (186,72KB)
14. BOSS.021.14.2018
2018-12-29
ustalenia zasad rachunkowości w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.14.2018.pdf (220,59KB)
15. BOSS.021.15.2018
2018-12-29
ustalenia zasad rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZarządzenie NR BOSS.021.15.2018.pdf (59,24KB)
16. BOSS.021.16.2018
2018-12-29
ustalenia zasad rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej PDFZarządzenie NR BOSS.021.16.2018.pdf (224,26KB)
17. BOSS.021.17.2018
2018-12-31
zmiany zarządzenia w sprawie zasad zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe PDFZarządzenie NR BOSS.021.17.2018.pdf (65,52KB)

 

Rok 2017
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2017
2017-01-02
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarz.BOSS.021.1.2017.pdf (171,02KB)
2. BOSS.021.2.2017
2017-01-02
ustalenia zasad księgowania wydatków z rozdziału 80149 i 80150 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej PDFZarządzenie nr BOSS.021.2.2017.pdf (519,40KB)
3. BOSS.021.3.2017
2017-01-02
ustalenia zasad księgowania wydatków z rozdziału 80149 i 80150 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZarządzenie nr BOSS.021.3.2017.pdf (510,03KB)
4. BOSS.021.4.2017
2017-01-02
ustalenia zasad księgowania wydatków z rozdziału 80149 i 80150 dla Publicznego Gimnazjum w Białej PDFZarządzenie nr BOSS.021.4.2017.pdf (506,68KB)
5. BOSS.021.5.2017
2017-01-02
wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej PDFZarządzenie nr BOSS.021.5.2017.pdf (201,16KB)
6. BOSS.021.6.2017
2017-01-02

powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

PDFZarządzenie nr BOSS.021.6.2017.pdf (47,33KB)
7. BOSS.021.7.2017
2017-01-02

powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

PDFZarządzenie nr BOSS.021.7.2017.pdf (47,11KB)
8. BOSS.021.8.2017
2017-01-02

powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego dla Publicznego Gimnazjum w Białej

PDFZarządzenie nr BOSS.021.8.2017.pdf (47,73KB)
9. BOSS.021.9.2017
2017-01-02

powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie nr BOSS.021.9.2017.pdf (46,13KB)
10. BOSS.021.10.2017
2017-01-02

w sprawie ustalenia w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej dni wolnych od pracy

PDFZarządzenie nr BOSS.021.10.2017.pdf (29,61KB)

 

Rok 2016
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2016
2016-01-04
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.1.2016.pdf (173,21KB)
2. BOSS.021.2.2016
2016-12-30
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarz.BOSS.021.2.2016.pdf (242,50KB)
3. BOSS.021.3.2016
2016-12-30
wprowadzenia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie BOSS.021.3.2016.pdf (384,68KB)

PDFZałącznik BOSS.21.3.2016.pdf (397,67KB)

4. BOSS.021.4.2016
2016-12-30
ustalenia zasad rachunkowości dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.4.2016.pdf (2,27MB)
5. BOSS.021.5.2016
2016-12-30
ustalenia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.5.2016.pdf (2,31MB)
6. BOSS.021.6.2016
2016-12-30
ustalenia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZarządzenie BOSS.021.6.2016.pdf (2,34MB)
7. BOSS.021.7.2016
2016-12-30
ustalenia zasad rachunkowości dla Publicznego Gimnazjum w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.7.2016.pdf (2,32MB)

 

Rok 2015
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2015
2015-01-02
ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych PDFZarządzenie BOSS.021.1.2015.pdf (175,33KB)
2. BOSS.021.2.2015
2015-02-05
zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej i napojów oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami czystości PDFZarządzenie BOSS.021.2.2015.pdf (1,15MB)
3. BOSS.021.3.2015
2015-03-10
wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZarządzenie BOSS.021.3.2015.pdf (630,34KB)
4. BOSS.021.4.2015
2015-12-30

zmian regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie BOSS.021.4.2015.pdf (185,16KB)

 

Rok 2014
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2014
2014-01-08
sposobu i trubu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych PDFZarządzenie BOSS.021.1.2014.pdf (372,46KB)
2. BOSS.021.2.2014
2014-01-09
procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.2.2014.pdf (259,81KB)
3. BOSS.021.3.2014
2014-01-10
powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.3.2014.pdf (595,39KB)
4. BOSS.021.4.2014
2014-01-13
wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZarządzenie BOSS.021.4.2014.pdf (223,87KB)
5. BOSS.021.5.2014
2014-04-11
wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.5.2014.pdf (378,77KB)
6. BOSS.021.6.2014
2014-05-05
wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Biurze Obsługi Szkól Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.6.2014.pdf (1,26MB)
7. BOSS.021.7.2014
2014-05-12
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Biurze Obsługi Szkól Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.7.2014.pdf (218,06KB)
8. BOSS.021.8.2014
2014-05-13
zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.8.2014.pdf (379,38KB)
9. BOSS.021.9.2014
2014-05-13
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto PDFZarządzenie BOSS.021.9.2014.pdf (190,61KB)
PDFZałącznik Nr 1 BOSS.021.9.2014.pdf (2,02MB)
10. BOSS.021.10.2014
2014-07-01
powołania zespołu powypadkowego PDFZarządzenie BOSS.021.10.2014.pdf (773,65KB)
11. BOSS.021.11.2014
2014-11-28
zasad zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

PDFZarządzenie BOSS.021.11.2014.pdf (651,70KB)
PDFZałącznik nr 1 BOSS.021.11.2014.pdf (173,69KB)
PDFZałącznik nr 2 BOSS.021.11.2014.pdf (206,22KB)

12. BOSS.021.12.2014
2014-11-28
procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Obsługi Szkól Samorządowych w Białej PDFZarządzenie BOSS.021.12.2014.pdf (267,57KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia BOSS.21.12.2014 (1,57MB)

 

 

Rok 2013
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.021.1.2013
2013-01-02
ustalenia pogotowia kasowego
PDFZarządzenie nr BOSS.021.1.2013.pdf (351,10KB)
2. BOSS.021.2.2013
2013-01-02
wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych PDFZarządzenie nr BOSS.021.2.2013.pdf (534,34KB)
3. BOSS.021.3.2013
2013-02-25
ustalenia „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników
samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach urzedniczych, w tym na kierowniczych
stanowiskach urzedniczych”
PDFZarządzenie_BOSS_021_3_2013.pdf (129,42KB)
4. BOSS.021.4.2013
2013-03-25
wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w Biurze Obsługi Szkół Samorzadowych w Białej PDFZarządzenie_BOSS_021_4_2013.pdf (66,77KB)
5. BOSS.021.5.2013
2013-03-25
wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Biurze Obsługi Szkół Samorzadowej w Białej PDFZarządzenie_BOSS_021_5_2013.pdf (66,09KB)
6. BOSS.021.6.2013
2013-03-26
wprowadzenia systemu zastepstw w przypadku nieobecnosci pracownika w Biurze Obsługi Szkół Samorzadowych w Białej PDFZarządzenie_BOSS_021_6_2013.pdf (38,57KB)
7. BOSS.021.7.2013
2013-03-26
wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli zarzadczej w Biurze Obsługi Szkół Samorzadowych w Białej PDFZarządzenie_BOSS_021_7_2013.pdf (44,93KB)
8. BOSS.021.8.2013
2013-06-27
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie_BOSS_021_8_2013.pdf (32,05KB)

PDFZałącznik nr 1 (83,73KB)

9. BOSS.021.9.2013
2013-07-31
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDFZarządzenie_BOSS_021_9_2013.pdf (62,94KB)
10. BOSS.021.10.2013
2013-08-07
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZarządzenie_BOSS_021_10_2013.pdf (43,36KB)

 

Rok 2012
Lp. Numer zarządzenia
z dnia
w sprawie  do pobrania
1. BOSS.0161.1.2012
2012-01-02
ustalenia pogotowia kasowego
PDFZarządzenie_BOSS_0161_01_2012.pdf (111,19KB)
2. BOSS.0161.2.2012
2012-01-16
sporządzenia spisu z natury: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych PDFZarządzenie_BOSS_0161_02_2012.pdf (281,19KB)
3. BOSS.0161.3.2012
2012-02-01
wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej PDFZarządzenie_BOSS_0161_03_2012.pdf (233,55KB)
4. BOSS.0161.4.2012
2012-04-16
ustalenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie_BOSS_0161_04_2012.pdf (638,67KB)
5. BOSS.0161.5.2012
2012-04-16
ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokmentów księgowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

PDFZarządzenie_BOSS_0161_05_2012.pdf (140,00KB)

PDFZałącznik_Nr_1_do_zarządzenia_nr_0161_05_2012.pdf (258,46KB)

6. BOSS.0161.7.2012
2012-07-01
określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należytego pracownikowi w celu rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz określenia kosztów dojazdu PDFZarządzenie_BOSS_0161_07_2012.pdf (175,61KB)
7. BOSS.0161.8.2012
2012-08-31
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

PDFZarządzenie_BOSS_0161_08_2012.pdf (146,53KB)

PDFZałącznik_Nr_1_do_zarządzenia_nr_0161_08_2012.pdf (79,39KB)

8. BOSS.0161.9.2012
2012-08-31
wprowadzenia "Regulaminu kontroli zarządczej" oraz zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej PDFZarządzenie_BOSS_0161_09_2012.pdf (136,85KB)
PDFZałącznik_Nr_1_do_zarządzenia_nr_0161_09_2012.pdf (101,57KB)
PDFZałącznik_Nr_2_do_zarządzenia_nr_0161_09_2012.pdf (175,17KB)
9. BOSS.0161.10.2012
2012-09-01
wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

PDFZarzadzenie_BOSS_0161_10_2012.pdf (2,55MB)

PDFZałącznik_Nr_1_do_zarządzenia_nr_0161_10_2012.pdf (70,88KB)

PDFZałącznik_Nr_1_do_regulaminu_ZFŚS.pdf (37,28KB)

PDFZałącznik_Nr_2_do_regulaminu_ZFŚS.pdf (36,21KB)

PDFZałącznik_Nr_3_do_regulaminu_ZFŚS.pdf (44,73KB)

PDFZałącznik_Nr_4_do_regulaminu_ZFŚS.pdf (46,21KB)

10. BOSS.0161.11.2012
2012-12-04
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt PDFZarządzenie_BOSS_0161_11_2012.pdf (53,93KB)
PDFZałącznik_Nr_1_do_zarządzenia_nr_0161_11_2012.pdf (102,30KB)
11. BOSS.0161.12.2012
2012-12-05
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie nr BOSS 0161 12 2012.pdf (185,68KB)

PDFZałącznik Nr 1 i 2 do Instrukcji.pdf (191,09KB)