Przejdź do treści strony
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016
Burmistrza Białej

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz w związku z § 8 ust. 1 Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu, zmienionego uchwałami: Nr XI.150.2012 z dnia 10 lutego 2012 r., Nr XV.192.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. i Nr XVII.171.2016 z dnia 29 września 2016 r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, opracowany przez Dyrektora Biura, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 


Załączniki:

Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.421.2016

Metryczka
 • opublikowano:
  22-11-2012 14:10
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  03-04-2017 21:07
  przez: Sławomir Szmulik
 • podmiot udostępniający:
  Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  odwiedzin: 3332
Dane jednostki:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-16-93-161 REGON: 001164590
Numer konta: 98 8903 0002 2001 0000 2033 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387176
fax: 77 4387176
e-mail: boss@biala.gmina.pl
strona www: