Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.
Data publikacji w miniPortal
26.10.2022 11:14
Link do publikacji
miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania
c3c3289a-c4c0-4f05-bef9-6b3effe1b5ff
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BIAŁEJ
Tel.:77 4387 71 76
REGON: 001164590 NIP:755-16-93-161

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.boss.biala.gmina.pl
Adres poczty elektronicznej:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022//BZP 00410493/01
Nazwa zamówienia : BOSS.364.2.2022 Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro
Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

667 500,00 zł


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 2 oferty:

LP. Nazwa Wykonawcy Cena brutto  
1 POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o.
Adres: ul. Biblioteczna 10/22
43-100 Tychy
NIP 954-24-60-464
689 661,00 zł Pellet za 1
tonę cena
jednostkowa
brutto:
2583,00 PLN
2 „Węglopasz” Sp. z o.o.
Adres: ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań
Adres do korespondencji: ul.
Fordońska 2/4, 85-085
Bydgoszcz
NIP 781-18-98-441
775 047,60 zł Pellet za 1
tonę cena
jednostkowa
brutto :
2902,80 PLN

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (175,41KB)


Ogłoszenie o wyniku postępowania