Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.
Data publikacji w miniPortal
15.11.2022 
Link do publikacji
miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania
d998c050-46a3-4697-9246-12243558b718
 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BIAŁEJ
Tel.:77 4387 71 76
REGON: 001164590 NIP:755-16-93-161

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.boss.biala.gmina.pl
Adres poczty elektronicznej: 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00439860/01
Nazwa zamówienia : BOSS.364.3.2022 Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro
Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

650 700,00 zł